วิธีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดใหม่

วิธีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดใหม่

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว บริษัทข้ามชาติ (MNCs) ได้มุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงในตลาดใหม่ทั่วโลก เนื่องจากตลาดเหล่านี้แต่ละแห่งมีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บริษัทข้ามชาติมักพยายามปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนตามความต้องการของตลาดอย่างไรก็ตาม จาก มุมมองของ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)มีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าอุปโภค

บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ สำหรับบริษัทที่ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภคในตลาดใหม่ ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอาการสะอึกหรือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง:

1. เข้าใจความสนใจของตลาด

ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ จำเป็นต้องเข้าใจความสนใจของตลาดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของคุณ การรับความรู้เกี่ยวกับการยื่น IP ของคู่แข่งในตลาดเป้าหมายของคุณอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการประเมินระดับความสนใจของพวกเขาในโดเมนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถศึกษาแนวโน้มสิทธิบัตร การออกแบบ และเครื่องหมายการค้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในตลาดเป้าหมายของคุณ เพื่อทราบระดับความสนใจในโดเมนหนึ่งๆ

2. ลงรายการ IP ที่ใช้งานอยู่

ด้วยการค้นหา Freedom to Operate (FTO) คุณสามารถระบุสิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่ต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดเป้าหมายของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถเปรียบเทียบสิทธิบัตรที่ระบุกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณละเมิดสิทธิบัตรใดๆ เหล่านั้นหรือไม่

3. ตรวจสอบระดับของการละเมิด

การทำความเข้าใจถึงระดับที่สินค้าอุปโภคบริโภคของคุณอาจละเมิดสิทธิบัตรที่มีอยู่ในตลาดใหม่ก็เป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นเช่นกัน การค้นหา FTO (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การละเมิดและการค้นหาการอนุญาต) ช่วยในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใดละเมิดสิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่หรือไม่ สำหรับการวิเคราะห์ดังกล่าว คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ IP ภายนอกที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตลาดเป้าหมายใหม่ของคุณวิธีปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณทางออนไลน์ในเชิงรุก

4. ใบอนุญาตที่ปลอดภัยหากจำเป็น

การวิเคราะห์การละเมิดที่ครอบคลุมช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตสิทธิบัตรหรือไม่ ในกรณีที่คุณพบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาจละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ขอรับใบอนุญาตและ

หลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับการฟ้องร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ หากผลการวิเคราะห์การละเมิดของคุณแสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดเล็กมีสิทธิบัตรที่สินค้าอุปโภคบริโภคของคุณอาจละเมิดอยู่แล้ว คุณสามารถเจรจาข้อตกลงการควบรวมกิจการ (M&A) กับบริษัทดังกล่าวได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทของคุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดใหม่ในระดับภูมิภาค

5. พิจารณาแก้ไขผลิตภัณฑ์ของคุณ

สิทธิบัตรได้รับการคุ้มครองตามความต้องการและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและประเพณีท้องถิ่น ดังนั้น ในขณะที่รักษาความปลอดภัยใบอนุญาต IP คุณสามารถรวมคุณสมบัติใหม่เข้ากับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายใหม่

นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่ผู้เข้ามาใหม่ในตลาดตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้อง IP ของตนหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของตนถูกลอกเลียนแบบเท่านั้น หรือพวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ยิ่งกว่านั้น หลายคนที่ตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นยังทำพลาดและลงเอยด้วยการแช่น้ำร้อน

คู่มือพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการทุกคน

ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่บริษัทต่างๆ มักจะทำในขณะที่นำผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่ภูมิศาสตร์ใหม่:

คิดว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องสากลธุรกิจจำนวนมากเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของตนที่จดทะเบียนในประเทศหนึ่งได้รับการคุ้มครองทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็นอาณาเขต และคุณต้องยื่นขอสิทธิ์ในทุกตลาด นักประดิษฐ์ยังสามารถเลือกขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของตนในหลายประเทศ

เชื่อว่ากฎและขั้นตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันทั่วโลก : กฎหมายสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ ดังนั้น บริษัทต่างๆ ควรเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายของตลาดเป้าหมายของตน

ขาดกำหนดเวลาสำคัญ : ผู้ประดิษฐ์ต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศอื่นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอในประเทศแรก สิ่งนี้เรียกว่าช่วงลำดับความสำคัญ การไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจทำให้ไม่ได้รับสิทธิบัตร

Credit : ดัมมี่